Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek tartalma

1. A felhasználási feltételeket az IWI Project Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 39/b.; továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (http://www.iwi.hu) oldalain elérhető információkkal összefüggő szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, az ott elérhető szolgáltatások használója. Amennyiben a Felhasználó az oldal bármely elemének használatát elkezdi, úgy elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket.

3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a igénybevétel továbbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására olyan formában, hogy a változásokról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználót. A módosításokat követően a Szolgáltatás további használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A weboldal működésével kapcsolatosan kiadott valamennyi tájékoztatás illetve kapcsolódó dokumentumok a Szabályzat részeként kötelezőek minden Felhasználóra.

Szolgáltatás jellemzői

1.     A Szolgáltatás célja, hogy a Szolgáltató működésével kapcsolatos információkat a Felhasználók részére elérhetővé tegye, az általa indított képzésekről információt osszon meg, valamint regisztráció útján jelentkezési felületet biztosítson a Felhasználó részére.

2.     A Felhasználó az oldalon állás keresési/kínálati céllal hirdetést adhat fel. A Felhasználók által elhelyezett hirdetés valóság tartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, az ebből eredő kellemetlenségek, anyagi- és/vagy erkölcsi károkért felelősséget nem vállal!

Szolgáltatás részei, regisztráció

1. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő kitöltésével kezdődik. A regisztrációs adatok megadása és a feltételek elfogadása után a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató automatikus igazoló levelet küld. 

2. A Regisztrált felhasználók számára további funkciók vállnak elérhetővé. Lehetőséget kap hírlevélre való feliratkozásra, álláskeresési hirdetést adhat fel, jelentkezhet a Szolgáltató által meghirdetett képzésekre, valamint megjegyzést helyezhet el az oldalon működő vendégkönyvbe.

3. A Regisztrált felhasználó a jelentkezési lap kitöltésével, adatainak megadásával, az adott képzésre vonatkozó jelentkezési díj megfizetésével a Szolgáltató részére, felnőttképzési jogviszonyt hoz létre a Szolgáltató és a felhasználó között. A jelentkezési díj megfizetésével, a regisztráló elfogadja azt, hogy a jogviszonyt szabályozó Felnőttképzési és Tanulmányi Szerződést az első beiratkozási vagy képzési napon írja alá.

4. A Szolgáltató a képzésben való részvétel lemondásra vonatkozó információkat a részletes képzési tájékoztatóban rögzíti.

5. A felhasználó a jelentkezési díj megfizetésével maradéktalanul elfogadja a képzésre vonatkozó előírásokat és feltételeket. Kérdés, vagy speciális igények esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához lehet fordulni.

Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések, következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen szabályzatában nem engedélyezett, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését bári módon akadályozza, illetve lehetetlenné teszi.

2.A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok a Szolgáltató illetik meg. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3.A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Saját Startlapok tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését.

Felelősség

1. Az Üzemeltető a Szolgáltatása során a felhasználó által megadott állapotban teszi elérhetővé valamennyi tartalmat. Annak pontosságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, megbízhatóságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató továbbá nem felel a rajta kívül álló okokból (pl. Internetes hálózati zavar) eredő hibákért és azok következményeiért.

2. A Szolgáltató nem felel a Felhasználók által hiányosan, tévesen közölt információk okozta károkért.

3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

4. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

5. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

A regisztráció megszűnése

1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik: a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor. 

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!