Mit jelent a HUREPS?

HUREPS (Hungarian Registry of Exercise Professionals, Magyar Fitnesz Szakemberek Regisztere

HUREPS (Hungarian Registry of Exercise Professionals, Magyar Fitnesz Szakemberek Regisztere) a magyar fitnesz iparág edzőinek és oktatóinak nyilvántartására létrehozott független kezdeményezés. Szoros együttműködésben áll az EREPS-szel, ami egy közös európai rendszer, központi európai adatbázissal, mely önálló nemzeti regisztereken alapul.

A regisztráció azt jelenti, hogy az adott fitnesz szakember megfelel a szükséges minimális szakmai feltételeknek, elfogadja az Etikai kódexet, és a sztenderdek fenntartásához folyamatos önfejlesztéssel járul hozzá.

A HUREPS működésében a EuropeActive szakértői csoportjai által kialakított sztenderdeket követi, amelyek a fitnesz területén elfogadott végzettségek tudásanyagát határozzák meg. Ebbe készségek, képességek és kompetenciák egyaránt tartoznak. 

A HUREPS törekvése, hogy a magyarországi fitneszedzők rendelkezzenek ezekkel a sztenderdekkel, és tudásukat fenntartsák, folyamatosan fejlesszék.

A HUREPS:

1

az EuropeActive sztenderdjeit követi, amelyet a Minőségfejlesztési Tanács útmutatásai alapján szakértői csoportok fejlesztenek folyamatosan az EQF-nek és az ECVET-nek megfelelően.

2

minden jelentkező számára (munkavállalóknak, munkáltatóknak egyaránt) áttekinthető regisztrációs folyamatot nyújt.

3

nyilvános regiszter.

4

tagjainak az Etikai Kódex szerint kell tevékenykedniük, mely meghatározza a fitnesz szakemberekre vonatkozó irányelveket, felelősségi köröket.

5

az MFESZ égisze alatt működő nonprofit szervezet, mely a tagság és a magyar fitnesz ipar támogatására jött létre.

HUREPs-hez való csatlakozással tagjává válsz a Magyarországon szakképzettséget szerzett és Európa szerte elismert képesítéssel rendelkező fitnesz szakemberek csapatának.

Profilod révén pedig az „Edző Kereső” menüpont alatt munkáltatók és vendégek találhatnak rád és kínálhatnak munkát bármely országból.

A csatlakozás alap feltétele egy EuropeaActive által akkreditált iskolából származó EQF Level 3-4 besorolású tanúsítvány és sportszakirányú okj-s végzettség, vagy felsőfokú testkultúrális végzettség megléte.

A HUREPs csatlakozással egy időben pedig az EREPs adatbázisába is bekerülsz, vagyis személyre szabott és részletes profilod segítségével az európai regiszterben is rád találhatnak partnerek, munkáltatók, vendégek. EREPs tagságod elismerése szakképzettségednek és igazolja, hogy az Európai Képzési Keretrendszernek megfelelő tudással és kompetenciákkal rendelkezel, azaz bizonyítványaidat minden tagországban egyenértékűen elfogadják.

Milyen előnyökkel jár számodra a tagság?

Fitnesz szakemberek számára:

A HUREPS:

Európa szerte elismert fitnesz szakmai képesítés, amely képesítő intézménytől független.

Automatikus tagság a EuropeActive (korábban EHFA) által működtetett EREPs adatbázisba, ezáltal közvetlen kapcsolat hazai és EU-n belül működő klubokkal.EU szerte elérhető saját szakmai profil létrehozása, menedzselése, saját weboldalak, blogok promotálása.

Az MFESZ, a EuropeActive és az EREPs által publikált, fitnesz iparági szakanyagokhoz való hozzáférés

A fitnesz szakemberek nagyobb bizalomra és elismertségre számíthatnak vendégeik és munkáltatóik részéről.

Hatékonyabb álláskeresési és kapcsolatfelvételi lehetőség.

Igény esetén személyre szabott jogi és karriertanácsadás.

A folyamatos, élethosszig tartó tanulás, szakmai fejlődés támogatása, hiszen a fitnesz szakemberek számára fontos, hogy fejlődési lehetőséget lássanak maguk előtt, folyamatosan képezhessék magukat, és eredményeik elismerést is nyerjenek.

Tájékoztatás és segítségnyújtás partner regiszterekbe való regisztrációhoz, információk a fitnesz iparágban szerezhető képesítések rendszerei közötti átjárhatóságról, ekvivalenciáról.

A FITNESZ EDZŐK SZAKMAI ÉS ETIKAI KÓDEXE

HUREPs egy olyan független adatbázis, amely összefogja az magyar fitnesz iparban tevékenykedő professzionális edzőket, trénereket és oktatókat. A regisztráció azt igazolja, hogy a hivatásos edző megfelel az (EuropeActive –korábban EHFA- Minőségfejlesztési Tanácsa által) előre meghatározott minimum követelményeknek, ideértve az Etikai Kódex betartását, továbbá, hogy elkötelezi magát a sztenderdek folyamatos javítása mellett, melyet a saját folyamatos szakmai továbbképzésén keresztül biztosít.

A fitnesz edzői gyakorlatban fontos az etikai sztenderdek kialakítása, publikálása és betartása, az edzők szolgáltatását igénybe vevő közönség és ügyfelek tájékoztatása és védelme. A jelen Etikai Kódex bemutatja a fitnesz iparban alkalmazott a legjobb gyakorlatot bemutatja az alapvető jogok, a kapcsolati rendszerek, a felelősségi körök és a sztenderdek meghatározása révén.

A Kódex négy alapelvvel rendelkezik:

1. ALAPELV – JOGOK

"Az edzőknek tiszteletben kell tartaniuk ügyfeleiket és azok személyes jogait"

Ezen alapelv meghatározza az edzők számára azokat a magatartási normákat, amelyeket a ügyfeleikkel fenntartott kapcsolataikban követniük, valamint felelőséggel képviselniük kell:

1

Tiszteletben tartani az egyéni különbségeket és különbözőségeket

2

A diszkrimináció és az igazságtalanság ellen való fellépés.

3

Diszkréció, az ügyfelek bizalmas dolgainak titokban tartása.

2. ALAPELV – KAPCSOLATOK

"Az edzők kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tartanak fent ügyfeleikkel és más egészségügyi szakemberekkel"

Ezen alapelv előírja az edzők számára, hogy ügyfeleikkel fenntartott kapcsolatuk alapját a nyitottság, az őszinteség, valamint a kölcsönös bizalom és tisztelet adja, valamint felelősséggel képviseljék az alábbiakat:

1

Az ügyfél igényeinek, érdekeinek és jólétének előtérbe helyezése és elősegítése a megfelelő edzésprogram tervezésekor.

2

Őszinteség, pontosság és együttműködőkészség az ügyfelekkel, a kollégákkal és az egészségügyi szakemberekkel történő kommunikáció során, annak érdekében, hogy az ügyfél és az edző között esetlegesen felmerülő szakmai felelősségi konfliktusok elkerülhetők legyenek, illetve megegyezés születhessen.

3

A sportszakmai felelősség és a edzőséggel járó bizalmi pozíció tudatosítása az ügyfelekkel szembeni helytelen magatartás elkerülése érdekében.

3. ALAPELV – EGYÉNI FELELŐSSÉGEK

"Az edzők maguk képviselik a becsületes és felelősségteljes életvitelt és viselkedést"

Ezen alapelv szerint az edzők mindig megfelelő magatartást tanúsítanak, valamint felelősségteljesen tanúságot tesznek az alábbiakról:

1

Az ügyfelekkel szembeni magatartásuk meg kell, hogy feleljen a fitnesz edzőkre érvényes általános arculatnak és magas szakmai elvárásoknak. Továbbá az oktatás előtt, illetve alatt tilos a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás.

2

Nyilvános weboldalakon történő kommunikáció során a kommunikáció tartalmára vonatkozó jogi kötelezettségeik és felelősségre vonhatóságuk elfogadása, valamint szolgáltatásaik hiteles és pontos tényekkel alátámasztott hirdetése.

3

Az edzés helyszínén és az edzésprogram tevékenységei során az ügyfelekről való felelősségteljes gondoskodás és biztonságuk szem előtt tartása oly módon, hogy az összhangban legyen az ügyfél igényeivel.

4

Ügyfeleik érdekében és jogi felelősségük fedezetére mindenkor megfelelő és elégséges / elegendő fedezetű felelősségbiztosítással és kártérítési biztosítással rendelkezzenek.

5

Maximális mértékű gondossággal kezelik a munkakörnyezetüket, valamint képesek megfelelően eljárni az ésszerűen előre látható balesetek és vészhelyzetek esetén, megóvva magukat, munkatársaikat és ügyfeleiket.

6

Soha nem javasolják, vagy engedélyezik a tiltott drogok, illetve egyéb tiltott teljesítménynövelő szerek használatát.

4. ALAPELV – SZAKMAI STANDARDOK

"Az edzők mindent megtesznek a legmagasabb szintű szakmai sztenderdek betartása érdekében a munkájuk és a szakmai pályafutásuk során"

Ezen alapelv előírja az edzők számára, hogy felelősséggel törekedjenek a megfelelő szakképzettség megszerzésére és továbbképzések elvégzésére, ami által képviselik az alábbiakat:

1

Elhivatottság tudásuk és szakmai ismereteik folyamatos fejlesztésére, annak érdekében, hogy munkájuk során fenntarthassák szolgáltatásuk magas színvonalát, illetve felismerjék és megvalósítsák a szükséges fejlesztési feladatokat.

2

Hajlandóak felvállalni felelősségüket döntéseikért és tetteikért, szívesen fogadják a munkájukra vonatkozó értékelését, és felismerik, amikor további szakemberrel szükséges együttműködniük.

3

Személyes felelősséget vállalnak azért, hogy munkájuk eredményességét fenntartják, valamint a Regiszter által elismert tapasztalatok és kompetenciák által meghatározott tevékenységek gyakorlására korlátozzák munkájukat.

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI közel 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!