Technológia a fitneszben: barát vagy ellenség?

Technológia: barát vagy ellenség? Az edzők üzleti lehetőségeinek elrontója vagy út eddig meg nem szólított vendégszegmensekhez? Nehéz megjósolni, hogy mit hoz a jövő, azonban szükségessé válhat az edzéssel kapcsolatos világképünk átgondolása.

Egy 2016-os angliai fogyasztói felmérés válaszadóinak 57%-a vélekedett úgy, hogy 2026-ra TV-n és számítógépen keresztül fog kapcsolatban állni „személyi” edzőjével.

Nyolc százalékuk pedig arra számít, hogy szabadtéri futó- és kerékpáros edzéseiken drónok fogják nekik diktálni a tempót, illetve rögzíteni az adataikat. Mindez nem egy SCI-FI forgatókönyve, hanem a nyolc év múlva ránk váró jövő.

Ez lenne a szép, új világ?

Ha arra kérnénk egy átlagos személyi edzőt, hogy írja le a számára tipikus edzéshelyzetet (vendégszituációt), vélhetőleg egy edzőteremről számolna be, ahol térben-időben egyszerre helyezkedik el vendégével. Számos olyan hatás van azonban, amely a hagyományos „edzésmodell” ellen dolgozik. Kérdés, hogy ezekben lehetőséget vagy veszélyt látunk-e.

  • Bármennyire is közhelyesen hangzik, gyorsuló világban élünk. Egyre többeknek okoz gondot a munka és magánélet egyensúlyának fenntartása, ebből adódóan pedig a saját magukra (adott esetben testedzésre) fordítható idő „megtalálása”.
  • Az Y generáció (durván az 1980-2000 között születettek) tömeges munkába állásával ők váltak a legfontosabb fogyasztói csoporttá. Rendkívül fontos számukra a modern technológia, pörgős életet élnek és sokkal hajlamosabbak megkérdőjelezni a hatalmi pozíciókat (így akár egy edző hatalmi pozícióját is), mint bármelyik korábbi generáció képviselői.
  • A technológia – amellett, hogy egyre olcsóbbá és ezáltal elérhetőbbé válik - egyre inkább lehetővé teszi, hogy az edző személyes jelenlét nélkül is hozzájusson vendége testedzéssel vagy akár táplálkozással kapcsolatos adataihoz, illetve a vendég számára is biztosítja ezen adatok folyamatos rögzítésének, tárolásának, megosztásának lehetőségét.
  • Szintén a technológia fejlődésének tudható be a virtuális (edző jelenléte nélküli) edzések terjedése. Vagy gondoljunk csak a Pokémon GO 2016-os sikereire, ami néhány hónap alatt 75 millió embert mozgatott meg világszerte! 

A fenti jelenségek legnagyobb előnye, egyben talán a legijesztőbb perspektívája is az edző és az edzett tér- és időbeli függetlensége. Jogos lehet a felvetés, hogy a személyes kontaktus hiánya káros vagy akár veszélyes is lehet, hiszen az edzőnek nincs lehetősége valós idejű mozgásmegfigyelésre és hibajavításra, ami például rehabilitációs vagy korrektív jellegű edzéseknél elengedhetetlenül szükséges. Azonban létezhet a kérdésnek egy másik irányú megközelítése is: mennyi új lehetőség nyílik edzést tartani olyan klienseknek, akik bármilyen okból nem tudják megoldani, hogy eljussanak pont abba az edzőterembe, ahol az edző tartózkodik? A vendég számára a virtuális edzés alacsonyabb ára és a szolgáltatás tér- és időfüggetlensége lehet komoly érv.

A klasszikus felosztás szerint a személyi edző négy különféle szerepben van jelen vendégei életében: szerepmodell, motivátor, instruktor (a szó tanítói értelmében) és státuszszimbólum. A technológiában rejlő lehetőségek, mint az állandó rendelkezésre állás, a bármikor elérhető és platformfüggetlen tartalmak (pl. edzés videók), a változatos környezet és eszköztár jelentős segítséget adhatnak az edzőnek a motivátori szerepében való kiteljesedésben. 

Konklúzió: tekintve, hogy a magyar felnőtt lakosság közel háromnegyede szinte soha nem végez testmozgást, egy szinte korlátlanul bővíthető piacról beszélünk, ahol a technológiai fejlődés számos lehetőséget hordoz magában. Véleményem szerint sokkal inkább beszélhetünk a szolgáltatások bővüléséről és ezáltal új célcsoportok bevonásának lehetőségéről, mint a meglévő klientúra elvesztéséről, szétaprózódásáról. 

Írta: Csillag Zoltán
business és management coach, trainer, tanácsadó

 

Források: Jennifer Smith Maguire: Fit for Consumption, Routledge, 2008
Future Health & Fitness Wearables: Business Models, Forecasts & Vendor Share 2016-2020; CSS Insight Global Wearables Forecast
https://elearningindustry.com/online-personal-training-future-fitness
https://www.shape.com/fitness/trends/try-trend-online-personal-training

 

 

 

 

További cikkek a kategóriából

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!